Zupas virtuvē klientu kļūst vairāk

Alūksnes novada zupas virtuvē martā palielinājies izsniegto porciju skaits – palīdzība sniegta  512 cilvēkiem jeb 221 ģimenei, kas ir par 25 ģimenēm vairāk nekā iepriekš.

Alūksnes novada zupas virtuve savas darbības laikā jau izsniegusi 5695 zupas porcijas, no tām martā – 2563 porcijas. Līdz ar siltās zupas porciju zupas virtuves apmeklētāji saņem maizi un piektdienās - arī smalkmaizītes. Kopā martā izlietoti 224 kukuļi maizes un 1160 smalkmaizītes.

“Paldies atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri gan vēlas būt anonīmi, par vairāk nekā 300 olu dāvinājumu, kas ļāva Lielajā Piektdienā zupas virtuves apmeklētājiem saņemt arī pa krāsotai olai. Alūksnes novada pašvaldības izveidotā zupas virtuve joprojām strādā otrdienās un piektdienās no pulksten 14.00 līdz 15.00 Ojāra Vācieša ielā 2a pirmajā stāvā. Ēdiens tiek dalīts promnešanai klientu sarūpētajos traukos, tādēļ lūdzam nākt ar saviem traukiem. Arī iedzīvotājiem no pagastiem ir iespēja saņemt siltu zupu, ja viņi iepriekšminētajās dienās atrodas Alūksnē,” saka Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Zupas virtuves darbību finansē no pašvaldības budžeta, kā arī atsaucīgu privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem. “Martā Alūksnes novada zupas virtuves darbībai, ziedojot naudu, palīdzējuši Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes locekļi un Agita Auziņa. Kopumā martā saziedoti 89,57 lati. Savukārt dārzeņus ziedojusi Elstiņu ģimene un zemnieku saimniecība  „Auziņas” no Alsviķu pagasta. Ar sadarbības partneru SIA „Pajumte EA” un SIA „Valrito” atbalstu piektdienās zupas virtuve joprojām var piedāvāt smalkmaizītes. Paldies arī brīvprātīgajiem palīgiem, kas strādājuši zupas virtuvē. Tie ir: Mirdza Sausā, Mirdza Rēdele, Iveta Siļķēna, Irēna Dobelniece, Normunds Korņejevs, Irīna Laipaka, Ginta Priedīte,” saka E.Aploka.

Ziedot zupas virtuvei var Alūksnes un Apes novada fonda kontā Latvijas Hipotēku bankā  LV29LHZB4300104692001 un LV45PARX0005775440002 Parex bankā ar norādi „Ziedojums Alūksnes zupas virtuvei”.

Ziedojumu kastītes ar norādi „Zupas virtuvei” atrodas Latvijas Hipotēku bankā,, „Skaistuma darbnīcā”, SIA „Vidzemes papīrs” veikalā un SIA „Pajumte EA” kafejnīcā.

Vietējās ziņas